Trần Duy Khánh là ai ?
  • Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận0

Trần Duy Khánh là ai ?

 Trần Duy Khánh (15-06-2008) sống tại Nghệ An , anh là một người thường giả ngu và thường bị các bạn khinh thường . Những mọi người chưa biết anh ta là một người rất thông minh và mọi người sẽ hối hận những điều nói với anh taTin liên quan