Hacker By Anonysoviet . BackHat Team . Anonymous Vietnam's
  • Chia sẻ qua Zalo
  • Chia sẻ FB
  • Góp ý & Báo lỗi
  • Bình luận0

Hacker By Anonysoviet . BackHat Team . Anonymous Vietnam's

Chúng tôi là Anonymous Vietnam's , Cyber BlackHat , Anonysoviet . Chúng tôi theo chủ nghĩa Hoà Bình . Chúng tôi tấn công không phải vì tôi Ghét bạn . Mà là vì chúng tôi yêu bạn . Thank To Anon xGrem , HaiBe Black Hat

Tin liên quan